Ciśnienie tętnicze
shutterstock_81260125

A A A

Pomiar ciśnienia krwi tętniczej jest obok pomiaru pulsu jednym z najbardziej podstawowych parametrów charakteryzujących aktualny stan organizmu. Wartość ciśnienia może dać bardzo wiele wskazówek dotyczących stanu zdrowia, a interpretacja pomiaru nierzadko jest istotnym składnikiem diagnostyki różnych chorób.

Ciśnienie w ujęciu cyklu pracy serca

Podwójna wartość ciśnienia tętniczego krwi uwarunkowana jest cyklem pracy serca, w którym wyróżnia się trzy zasadnicze fazy: pauzę, skurcz oraz rozkurcz. Podczas skurczu mięśnia sercowego dochodzi do wypełnienia tętnic krwią, która napiera na ściany naczynia krwionośnego, co odpowiedni aparat obrazuje w postaci wartości liczbowej – nazywamy to ciśnieniem skurczowym. W późniejszej fazie cyklu pracy serca dochodzi do rozkurczu mięśnia, co skutkuje natychmiastowym spadkiem parcia krwi na ściany tętnic – określamy to mianem ciśnienia rozkurczowego.

Tak pracuje serce:

Prawidłowa i nieprawidłowa praca serca

Oba te parametry nie mają stałej wartości, podlegają bowiem ciągłym zmianom, zarówno długookresowym (choroba), jak i krótkookresowym (stan zagrożenia, stresogenna sytuacja). Ciśnienie skurczowe jest wyższe od rozkurczowego i u zdrowego, dorosłego człowieka średnio wynosi 120 mmHg. Podczas fazy spoczynku wartość ta spada do średnio 80mmHg, jednak obie te wartości zmieniają się wraz z wiekiem.

Ciśnienie tętnicze, podobnie z resztą jak tętno, stanowi ciągle obiekt badań naukowców, nie można bowiem wyróżnić nawet przedziału wartości, który można odnieść do dużej liczby osób. Istnieją osoby, które permanentnie mają ciśnienie zbyt niskie (według wszelkich skal), a mimo to nie odczuwają przykrych dolegliwości z tym związanych, nie przeszkadza im to również w codziennym funkcjonowaniu i zachowywaniu aktywności fizycznej.

Można statystycznie przyjąć, że z reguły to mężczyźni mają wyższe ciśnienie niż kobiety, jednak różnica ta stopniowo wyrównuje się po okresie menopauzy. Utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi jest niezwykle ważne z punktu widzenia kondycji układu krążenia, jednak dane statystyczne pokazują nam, że tylko niespełna 40 proc. społeczeństwa może pochwalić się ciśnieniem w normie. U reszty populacji stwierdzono zbyt duże lub zbyt małe wartości. W naszym kraju, jak w większości krajów rozwijających się, nadciśnienie jest sporym problemem, bowiem występuje ono u blisko jednej trzeciej ludności.

Urządzenia do pomiaru

Najbardziej znanym urządzeniem do pomiaru ciśnienia tętniczego jest aparat zwany sfigmomanometrem – przy zastosowaniu takiej metody jednak, konieczne jest użycie również stetoskopu, dlatego aparaty starszego typu stopniowo wypierane są przez mierniki elektroniczne.

Skomentuj lub zadaj pytanie!

*
  1. Re: Ciśnienie tętnicze Anka

    mam 56lat od 8lat leczę nadciśnienie zawsze miałam średnio 155/85/60 a ostatnio to puls mam 80 czy to jest grozne ?

    Odpowiedz