Skaner PET/CT, jakie ma zastosowanie?

Skaner PETCT, jakie ma zastosowanie

Skanery PET/CT to innowacyjne urządzenia hybrydowe, wprowadzające medyczną diagnostykę obrazową na zupełnie nowy poziom. Połączenie dwóch technologii obrazowania, z których jedna, czyli tomografia komputerowa, jest już doskonale znana i szeroko stosowana, z innowacyjną pozytonową tomografią emisyjną, dało narzędzie, pozwalające na wyjątkowo precyzyjną diagnostykę całego organizmu. Jakie dokładnie ma zastosowanie skaner PET/CT i na czym polega ta cała rewolucja?

Medycyna nuklearna w praktyce

Pozytonowa tomografia emisyjna jeszcze do niedawna była przedmiotem badań naukowych. Dzisiaj ma już zastosowanie kliniczne wspomagając leczenie wielu różnego rodzaju chorób, zwłaszcza nowotworów czy schorzeń układu nerwowego. Cała technologia opiera się na rozkładzie promieniotwórczym izotopów (scyntygrafii), które wcześniej są podawane pacjentowi w określonej dawce. Badanie to pozwala na wykrycie patologicznych zmian organizmu na poziomie komórkowym. Często jeszcze przed ich zamanifestowaniem się w widocznym stanie na innych badaniach np. TK czy MR.

Samo badanie PET jest jednak trudne do interpretacji, dlatego też powstały urządzenia hybrydowe, do których należy skaner PET/CT. Aparat ten pozwala na szybkie usystematyzowanie otrzymanych danych wraz z ich dokładnym rozlokowaniem w tkankach i organach. To z kolei ułatwia interpretację wyników i prawidłową diagnostykę. Przy czym badanie PET/CT daje wyniki na tyle dokładne i miarodajne, że z powodzeniem wykorzystywane jest także do monitorowania efektów podjętych terapii.

Skaner PET/CT, czyli przyszłość diagnostyki

Aktualnie skanery PET/CT ze względu na swoje zaawansowanie technologiczne są sprzętem medycznym bardzo kosztownym. Z tego też powodu nie znajdują się one na stanie każdego szpitala czy kliniki. Ich potencjał w diagnostyce obrazowej oraz monitorowaniu terapii medycznych jest jednak tak olbrzymi, że z pewnością technologia ta bardzo szybko stanie się jedną z podstawowych metod obrazowania medycznego. Szczególnie w wykrywaniu i leczeniu nowotworów oraz chorób układu sercowego, naczyniowego i nerwowego (zwłaszcza badanie mózgu).

Tym bardziej że producenci tego typu urządzeń oferują skanery PET/CT o coraz większej wydajności i efektywności, przy minimalizacji wpływu promieniowania na organizm w czasie badania. W ten sposób otrzymujemy innowacyjne urządzenia do niezwykle wnikliwej diagnostyki obrazowej, które umożliwiają wykonanie błyskawicznego skanu całego ciała, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *