Zdrowe i bezpieczny zakład pracy

Zdrowe i bezpieczny zakład pracy

Miejsce pracy musi być przede wszystkim bezpieczne, ponieważ nie ma większej wartości niż ludzkie życie i zdrowie. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy dla danym stanowisku należy do obowiązków pracodawcy. W zależności od profilu prowadzenia działalności gospodarczej będzie różne nasilenie spectrum szkodliwości i uciążliwości zdrowotnych występujących w danym środowisku pracy.

Różne rodzaje szkodliwości zawodowej

W zależności od profilu działalności firmy, różne są warunki pracy i czynniki szkodliwe dla zdrowia.  Inne są zagrożenia zdrowotne w przypadku pracy w hucie, czy na linii produkcyjnej w zakładzie metalurgicznym, a zupełnie inne są w punkcie obsługi klienta operatora komórkowego. 

Bez względu na to, jaką działalność prowadzi firma, ma obowiązek przeprowadzać szkolenia z  zakresu bezpieczeństwa oraz ma obowiązek zapobiegać chorobom zawodowym. Działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa i higieny pracy pomoże  zaplanować bhp Opole.   Działania pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa. Coroczne zajęcia szkoleniowe z BHP powinna  prowadzić doświadczona jednostka, np.: szkolenia bhp Opole.

Podstawa prawna  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie profilaktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanych z wykonywaną pracą. Podstawowe wymagania dotyczące ochrony zdrowia pracowników zostały określone w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwłaszcza w dziale dziesiątym „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy.

Według obowiązujących przepisów pracodawca odpowiedzialny jest za ochronę zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków. W tym celu zobowiązany jest wykorzystywać osiągnięcia nauki i techniki. Pracodawcy decydują się powierzyć to zadanie firmom specjalizującym się w tematyce BHP, ponieważ chcą mieć pewność, że działania dotyczące bezpieczeństwa będą wystarczające i dostosowane do wymogów danego stanowiska pracy. Firmy takie jak  bhp Opole mają doświadczenie w koordynacji i organizacji norm bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Prawo i człowiek

Pracodawcy koncentrują się na zapewnieniu wszelkich norm bezpieczeństwa, np.: odzieży ochronnej, przewidzianych normami prawa. Czasem zapomina o uciążliwościach psychofizycznych, np.: przeciążenie pracą, zbyt dużo obowiązków, które powodują długotrwały stres i obniżenie motywacji do pracy.

Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Dlatego powyższy temat powinien być podejmowany już w szkole. Młodzież ucząca się w szkołach z zawodem (szkoła branżowa lub technikum) ma w programie przedmiot „bezpieczeństwo i higiena pracy”, na którym zwraca się uwagę na konieczność zachowania bezpieczeństwa w czasie pracy i omawia kwestie związane z organizacją pracy.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *