Nietypowa agresja - objawy agresji

Nietypowa agresja – objawy agresji

Społeczne wyobrażenie agresji to zachowanie głośne, rękoczyny, zachowania, które wzbudzają strach o własne bezpieczeństwo, zniewolenie. Odmianą agresji jako autodestrukcja, to znaczy działanie przeciwko sobie. Formą agresji jest także agresja bierna, która najczęściej ma formę przemocy psychicznej.  Zwrot „agresja bierna” może dziwić – jak można mówić o agresji, kiedy sprawca nie wykazuje żadnych działań agresywnych? Agresja bierna to inny rodzaj wyrażenia złości.

Uśmiech i szpilka

Nie wszyscy ludzie są pozytywnie nastawieni do świata. Trudno oczekiwać od siebie i innych codziennie dobrego humoru i wyrozumiałości. Są sytuacje, kiedy towarzystwo niektórych osób po prostu męczy i człowiek ma wrażenie, że ktoś kogo zna stosuje nie zachowuje się  w sposób agrsywny, choć nie jest to agresja wyrażona wprost. Psychologia nazywa takie zachowanie agresją bierną. Zachowania pasywno-agresywne to metoda wyrażania złych emocji.  Ludzie przejawiający zachowania agresywno-bierne na początku znajomości zazwyczaj są mili. Uśmiechają się, a po chwili wbijają przysłowiową szpilę. Siła tych osób polega na uszczypliwości komentarzy i dotkliwości ich negatywnych działań. Komentarze osób przewiających agresję bierną są bardzo frustrujące i powodują u osób atakowanych poczucie wstydu, poniżenia, zmniejszenie samooceny. Na uwagę zasługuje fakt, że ludzie o zachowania bierno-agresywnych zaprzeczają agresji i usiłują tłumaczyć się troską o dobro drugiej osoby, szczerością, stwierdzaniem faktów, itp.

Objawy agresji biernej

Wiele zachowań, które są symptomami agresji pasywnej, społeczeństwo nie odbiera za zachowania agresywne, ale raczej za brak kultury osobistej, taktu, lenistwa, stwarzania pozorów. Takie podstawy jak: notoryczne spóźnienia na spotkania, nieodbieranie telefonów i nieodpisywanie na smsy, milczenie bez powodów, kłamstwa, oszukiwanie, celowe wprowadzanie w błąd, działanie na niekorzyść drugiej osoby, np.: współpracownika, a  w bezpośredniej konfrontacji wybielanie się lub udawanie nieświadomego działania, odraczanie ważnych spraw i tłumaczenie się nadmiarem swoich obowiązków,  unikanie kontaktu z osobą, która prosiła o przysługę, to przejawy agresji biernej.

Krótki rys osoby przejawiające agresję bierną

Ludzie, którzy w swoich działaniach uciekają się do agresji ukrytej są życzliwe, uśmiechnięte, sprawiają wrażenie poztywynie nastawionych do życia. Oceniając kogoś w pierwszym momencie chwalą, a następnie wyrażają negatywną opinię w tym samym zdaniu, np.: „Świetny tort, jak na kogoś kto nie potrafi piec”, „piękna sukienka, ale nie na twoją figurę”, „czy uważasz, że nie chciałem pójść do kina? Nie mogłem odmówić szefowi udziału w targach”. Są to osoby sarkastyczne, przejawiają nieuzasadnioną wrogość nawet do obcych ludzi. Osoba przejawiająca agresję bierną bardzo często jest wrażliwa na swoim punkcie i obraża się na „cały świat” za drobnostkę.

Osoby przejawiające agresję bierną nie są duszami towarzystwa, często wycofują się z życia towarzyskiego – zrywają kontakty wyolbrzymiając powody. Można powiedzieć, że ich działanie skierowane jest uprzykszanie życia innym.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *